• نتیجه یک تحقیق: تحمل دوری افراد از موبایل به زیر ۱۵ دقیقه رسیده

    نتیجه یک تحقیق: تحمل دوری افراد از موبایل به زیر ۱۵ دقیقه رسیده

    روزنامه ایران نوشت: وقتی دو ساعت گوشی موبایل‌تان خاموش است چه احساسی دارید؟ وقتی اینترنت قطع می‌شود چطور؟ اضطراب می‌گیرید یا مثل من دائم حس می‌کنید گوشی خاموش موبایل توی جیبتان ویبره می‌رود؟ این اعتیاد به موبایل و وقت‌گذرانی در فضای مجازی حالا تبدیل به یک رفتار عمومی شده. تصور کنید اگر یک نفر از